Precies en snel

Hoe preciezer jouw opdracht aan mij, des te sneller kan ik de opdracht uitvoeren.

Benoem dus goed en lever onderstaande punten, waar relevant, aan:

  • het doel van jouw opdracht,
  • de huidige situatie versus de gewenste situatie,
  • links naar de precieze pagina’s op je website,
  • screenshots van hetgeen je anders wilt,
  • het ip-adres vanwaar je werkt,
  • de foutmeldingen en mailtjes van je webhost,
  • logins van de betreffende website (en gegevens van de webhost) en nieuwsbriefprogramma,**
  • overige zaken waarvan jij verwacht dat het bruikbaar kan zijn voor mij.

Vind je het fijn om voorafgaand advies bij me in te winnen over de inhoud en/of uitvoering van de opdracht, dan reken ik deze tijd mee.