Google Analytics verboden?

Google Analytics verboden?

Google Analytics

Google Analytics wordt sinds jaar en dag (zeker als je kijkt naar internetjaren) op veel websites gebruikt. De eigenaar van de website kan hiermee onder andere:

  • Kijken welke artikelen aanslaan;
  • Achterhalen waar bezoekers afhaken;
  • Bepalen hoe de website verbeterd kan worden om bovenstaande te voorkomen.

Google plaatst hiervoor cookies in de browser van de bezoeker. Deze houden bij welke pagina’s op de website worden bezocht. Prima voor de eigenaar van deze website, maar deze cookies blijven voor langere tijd in de browser ‘leven’. Google kan zo de bezoeker ook volgen en koppelen aan bezoeken aan andere websites.

Cookiewet

Daar werd in de begintijd nog niet zo bij stilgestaan, totdat in 2012 de befaamde cookiewet van kracht werd. Bezoekers van websites worden sindsdien links en rechts met cookiemeldingen om de oren geslagen. Van subtiele meldingen tot cookiewalls. Bijzonder irritant, maar het maakte wel duidelijk hoeveel gebruik er werd gemaakt van cookies. Een groot deel van de bezoekers had daar tot die tijd waarschijnlijk nog nooit bij stilgestaan.

AVG / GDPR

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kwam in 2018 om de hoek kijken. In het Engels ook bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Hiermee wordt veel scherper gekeken naar de privacy van EU burgers. Op verschillende gebieden, maar dus ook als ze websites bezoeken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft uiteindelijk specifiek voor Google Analytics een handleiding opgesteld. Hierin staat precies beschreven wat je moet instellen om gebruik te mogen blijven maken van Google Analytics, zónder toestemming van de bezoeker.

Wat is er nu dan gebeurd?

In januari 2022 heeft de Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB een onderzoek afgerond. Zij concludeert hierin dat het gebruik van Google Analytics NIET aan de AVG voldoet. Google Analytics verstuurt namelijk persoonlijke data (zoals ip-adressen) naar Google in de Verenigde Staten. Sinds het ongeldig verklaren van het Privacy Shield in 2020 is dit niet meer zomaar toegestaan. Deze beslissing van de DSB kan grote gevolgen hebben voor het gebruik van Google Analytics in alle EU lidstaten.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 13 januari 2022 een notitie toegevoegd aan de eerder genoemde handleiding. Zij meldt hierin dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar twee klachten m.b.t. het gebruik van Google Analytics. Deze melding wordt ook op hun pagina met informatie over (het plaatsen van) cookies getoond. Zij wil begin 2022 uitsluitsel kunnen geven of het gebruik van Google Analytics op Nederlandse websites wel of niet is toegestaan. Dat is dus nog even afwachten.

Wat kan ik doen?

Gebruik jij ook Google Analytics op jouw website? Je kunt dan als eerste kijken in hoeverre je daar écht gebruik van maakt. Kijk je er überhaupt wel eens naar? Of heb je het meer ‘voor de zekerheid’, ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, ‘leuk voor later’ geïnstalleerd? In dat geval zou je misschien beter Google Analytics van je website kunnen verwijderen.

Google Analytics alternatief

Wil je tóch statistieken bij blijven houden, dan zijn er ook alternatieven. Een bekende is Matomo. Deze applicatie kun je op je eigen server (laten) installeren. Je kunt ook een abonnement afnemen waarbij de gegevens op een server in Europa worden geplaatst. Oude Google Analytics data kan worden geïmporteerd (hiervoor moet aan technieken wel het een en ander aanwezig zijn).

Neem je site nog eens goed door

Privacy en het beschermen van persoonsgegevens worden steeds belangrijker. Dat geldt voor mij, en voor jou mogelijk ook. Zoals je begrijpt is dat dan waarschijnlijk ook voor de bezoekers van jouw website het geval. Zet dit artikel je aan om het vergaren van jouw analytics aan te passen? Pak dan meteen wat andere zaken mee! Denk bijvoorbeeld aan:

  • het opnemen van een werkproces voor de behandeling van persoonsgegevens op jouw website. Je exporteert dan eens in de zoveel tijd persoonsgegevens (bv verkregen door bestellingen via je website, of het contactformulier) en slaat deze lokaal op. Verwijder ze vervolgens van je website zodat ze niet meer online staan.
  • herzien van de wachtwoorden die je gebruikt voor het beheer van je website en online diensten. Zijn deze wel sterk genoeg? Is een wachtwoordmanager een idee?

Ik zal hier in volgende artikelen meer aandacht aan besteden.

Hartelijke groet,

Vivienne

Dit maakte ik

voor jou.

Wil jij als zzp-er een sterk online imago en podium? Zo kan ik je helpen:

Fijne dag 👋