Privacyverklaring voor klanten

15 mei 2018

Deze privacyverklaring is voor klanten. Deze is als je bezoeker op mijn website bent.

Algemeen

Deze privacyverklaring is een onderdeel van de algemene voorwaarden.

Algemeen 

Ik ben een tikkeltje wantrouwig van aard als het gaat om data verzamelen. Ik zal dus eerder iets voor me houden dan het te delen. En dat is helemaal zo als het om jou of jouw gegevens gaat.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Hoe is met gegevens van websitebezoekers omga lees je hier LINK

Over 

Ik ben Maaike van Kempen. Ik doe zaken met je vanuit de eenmanszaak Maaike van Kempen Podiumbouw. 

88888888888 88
8888 88 Dordrecht

Kvk 59704411

Ik heb verschillende handelsnamen geregistreerd; de online podiumbouwer, podiumbouwer, podiumwerkplaats. Wil je contact met me over jouw privacy? Mail me op maaike@podiumbouwer.com.

Welke gegevens verzamel ik

Als je klant van me bent verzamel ik gegevens van je. Het gaat om (een combinatie van) de volgende gevoelige gegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Kvk nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ip-adres
 • Login van je webhost
 • Login van je website
 • Gegevens van je nieuwsbrieflezers 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of mailings per post
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om diensten aan je te kunnen leveren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Ik verwerk jouw gegevens op grond van jouw toestemming, conform artikel 8 sub a Wbp.

Met wie deel ik je gegevens?

De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor mij.

Ze worden opgeslagen op mijn server thuis. Mijn thuisserver is in technisch onderhoud bij Joost Assendelft van Assendelft & Hankes Webservices B.V. De backups zijn ondergebracht bij ISO 27001 gecertificeerde datacenters.

Je gegevens kunnen verder voorkomen in de volgende tools die ik gebruik.

In sommige gevallen betrek ik collega’s bij een project. Deze collega heeft tijdelijk toegang tot jouw website en logins worden verwijderd na het afronden van de opdracht.

Als ik thuis werk is mijn wifi-netwerk beveiligd met een sterk wachtwoord. Daarnaast versleutel ik mijn verbinding via Private Internet Access. Dat doe ik ook als ik onderweg ben en van andermans internetverbinding gebruik maak.

Hoe ik je persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, bedrijfsnaam, kvk nummer, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres; 5 jaar na laatst geboden dienstverlening
 • Login van je webhost, website en nieuwsbrief; 1 jaar na laatst geboden dienstverlening
 • Gegevens van je nieuwsbrieflezers; verwijder ik direct na geboden dienstverlening

Verder

Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van je persoonsgegevens.

Je hebt ook het recht om tegen verwerking bezwaar te maken.

Je hebt het recht op het intrekken van de toestemming van t verwerken van de gegevens. Ik stop dan met het bewaren van nieuwe gegevens die je indient. 

Als ik geen persoonsgegevens van je mag gebruiken, kan ik je helaas niet goed van dienst zijn.

Stuur me een schriftelijk verzoek via email naar maaike@podiumbouwer.com en ik maak het eea binnen 4 weken voor je in orde.

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je persoonsgegevens om ga, heb je t recht om te klagen bij autoriteit persoonsgegevens

Het verstrekken van je persoonsgegevens is niet verplicht. Zoals gezegd kan dit effect hebben op de dienstverlening die ik je kan bieden.

Ga je met een andere partij in zee, dan heb je het recht op de overdracht van je persoonsgegevens naar een nieuwe partij. Waarschijnlijk is het eenvoudiger als je de gegevens zelf opnieuw aanlevert, maar dit is wat de wet me vraagt je aan te bieden.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik wijzigingen in dit document aan moet brengen. Deze wijzigingen treden in werking per direct of op het dan aangekondigde tijdstip.

*dit document is opgesteld op de altijd gulle informatie die Charlotte Meindersma biedt, waarvoor mijn hartelijke dank.